Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ năm, 25 Tháng tư 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Trích dẫn của ngày


Sự bạo ngược cực điểm trong một xã hội không phải là kiểm soát hành vi bằng luật quân sự. Nó là kiểm soát hành vi bằng sự thao túng tâm lý và ý thức, thông qua đó hiện thực được thiết lập khiến những người sống trong đó thậm chí không nhận ra rằng họ đang sống trong tù. Họ thậm chí không nhận ra rằng có những thứ khác ở ngoài nơi họ sống.

- "Bringers of the Dawn"

Đầu tiên, chúng đến tìm những người cộng sản, và tôi không lên tiếng - bởi vì tôi không phải là người cộng sản. Rồi chúng đến tìm những người công đoàn, và tôi không lên tiếng - bởi vì tôi không phải là người công đoàn. Rồi chúng đến tìm những người Do Thái, và tôi không lên tiếng - bởi vì tôi không phải là người Do Thái. Rồi chúng đến tìm tôi - và không còn ai để lên tiếng giúp tôi.

- Martin Niemöller

Cứ 40 giây lại có một đứa trẻ bị mất tích tại Hoa Kỳ, mỗi ngày là hơn 2.100. Hơn 800.000 trẻ em được báo là mất tích mỗi năm. 500.000 trẻ em nữa bị mất tích mà không bao giờ được báo cáo.

- Phòng Công lý và Phòng chống Tội phạm Vị thành niên Hoa Kỳ (OJJDP)

Lòng yêu nước: Thứ rác dễ cháy luôn có sẵn cho ngọn đuốc của bất cứ kẻ nào có tham vọng chiếu sáng tên tuổi của hắn.

- Ambrose Bierce

Sự thật là, để làm bất cứ điều gì đáng làm trong thế giới này, chúng ta không thể đứng run rẩy nghĩ về cái giá lạnh và sự nguy hiểm, mà phải nhảy vào và tiến tới với hết khả năng của chúng ta.

- Robert Cushing