Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ tư, 18 Tháng chín 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Trích dẫn của ngày

Nếu tôi viết ra tất cả sự thật mà tôi biết trong 10 năm qua, khoảng 600 người - kể cả tôi - sẽ nằm mục xương trong các nhà tù từ Rio đến Seattle ngay lúc này. Sự thật tuyệt đối là một thứ rất hiếm hoi và nguy hiểm trong bối cảnh báo chí chuyên nghiệp.

- Hunter S. Thompson

Mỗi người chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chúng ta nhìn mọi thứ như trong thực tế, rằng chúng ta có cái nhìn khách quan. Nhưng không phải vậy. Chúng ta nhìn nhận thế giới, không phải như trong thực tế, mà là như con người chúng ta - hay như là chúng ta đã bị tác động để nhìn nhận như vậy.

- Stephen. R. Covey

Sức mạnh khoa học kỹ thuật của chúng ta đã vượt quá sức mạnh tinh thần. Chúng ta đang có tên lửa dẫn đường và những con người lạc đường.

- Martin Luther King, Jr.

Quan điểm của tôi là việc sử dụng thứ vũ khí man rợ này tại Hiroshima và Nagasaki không giúp ích chút nào cho cuộc chiến của chúng ta chống lại Nhật Bản. Người Nhật khi đó đã bị đánh bại và sẵn sàng đầu hàng. Cảm giác của tôi là bằng việc sử dụng nó đầu tiên, chúng ta đã áp dụng một tiêu chuẩn đạo đức phổ biến ở những kẻ man rợ trong Thời kỳ Tăm tối.

- Đô đốc William D Leahy

Tôn trọng sự thật gần như là cơ sở cho tất cả mọi đạo đức.

- Frank Herbert

Sự thật khủng khiếp được tiết lộ ở đây khiến tôi tự hỏi rằng tại sao con quái vật này, việc cho vay lấy lãi, vẫn chưa nuốt chửng toàn thể nhân loại. Nó đã làm vậy từ lâu rồi nếu sự phá sản và các cuộc cách mạng không đóng vai trò như chất độc kiềm chế.

- Napoleon Bonaparte

Điều nguy hiểm trong quá khứ là con người trở thành nô lệ. Điều nguy hiểm trong tương lai là con người có thể trở thành người máy.

- Erich Fromm

Một nền văn hóa không nắm bắt được tương tác sống còn giữa đạo đức và quyền lực, nhầm lẫn các kỹ thuật quản lý với sự khôn ngoan, và không hiểu rằng thước đo của một nền văn minh là lòng trắc ẩn chứ không phải tốc độ hay khả năng tiêu dùng, nền văn hóa ấy đã tự đi vào con đường diệt vong.

- Chris Hedges

Nếu bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ được giúp đỡ, có thể là ngày mai, có thể là một trăm năm nữa, nhưng bạn sẽ được giúp đỡ. Tự nhiên phải trả nợ của nó... Đó là một quy luật toán học và tất cả sự sống là toán học.

- G. I. Gurdjieff

"Thưa ngài Chủ tịch, hệ thống Gladio đã hoạt động trong bốn thập kỷ dưới nhiều cái tên khác nhau. Nó đã hoạt động một cách bí mật, và chúng ta có quyền gán cho nó tất cả những sự bất ổn, hành động khiêu khích và khủng bố xảy ra trên các quốc gia chúng ta trong bốn thập kỷ này, nghĩa là nó phải có dính dáng, dù là chủ động hay thụ động. Nó được thiết lập bởi CIA và NATO, những tổ chức trong khi tự nhận là bảo vệ nền dân chủ, thực ra đang làm phương hại nó và sử dụng nó cho các mục đích bất chính của họ." ~ Nghị sĩ Hy Lạp tại cuộc thảo luận ở Nghị Viện Châu Âu về "Chiến dịch Gladio", ngày 22/11/1990

- Vassilis Ephremidis